Prijave na brezplačni topli obrok

Spoštovani starši in skrbniki,

obveščamo vas, da imate možnost prijave na brezplačni topli obrok za otroke, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, in sicer po naslednjih kriterijih:

  • brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka);
  • brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prosimo vas, da čimprej, oz. najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 10. ure prijavite potrebo po brezplačnem toplem obroku za svojega otroka na e-naslov šolski svetovalni delavki Simoni Sel na: simona.sel@osflv.si ali na telefonski številki 02 603 56 84 ali 051 310 831.

V prijavi navedite ime in priimek starša, ime in priimek otroka ter razred, ki ga otrok obiskuje.

Učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki bodo topli obrok, ki bo zapakiran v embalaži za enkratno uporabo, prevzemali v šoli.

Slivnica, 6. 11. 2020                                                                                        Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud