Filmska OŠ

O PROJEKTU

Znotraj projekta bomo razvili, oblikovali, nadgradili in tudi izvedli različne modele inovativnih oblik učenja, ki bodo rezultat kreativnega dialoga ter sodelovanja med strokovnimi delavci VIZ in filmskimi ustvarjalci ter strokovnimi delavci na področju filma in filmske vzgoje. Učenci z mentorji si bodo krepili in medsebojno bogatili filmsko-vzgojne kompetence znotraj šolskega kurikuluma v VIZ kot v filmsko-vzgojnih dejavnostih izven šole (v kinematografih in drugih kulturnih ustanovah povezanih s filmom). S spodbujanjem prožnih oblik učenja skozi filmsko vzgojo, krepitvijo filmsko-vzgojnih kompetenc strokovnih delavcev in dolgoročnim vključevanjem filmske vzgoje v VIZ, se bodo izboljšale tudi splošne kulturne kompetence mladih (ustvarjalnost, kritično razmišljanje..).

Dostopnost
Better Tag Cloud