Prometna kača

Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, k hoji v šolo. Kampanja obsega igro, ki jo je enostavno izvajati.

Igra Prometna kača se je začela izvajati kot majhen projekt v Flandriji v Belgiji in se je v nekaj letih razvila v kampanjo, ki se izvaja po vsej Evropi, vanjo pa se vključuje vse več šol in držav. Dokazano je bilo, da učinkovito povečuje uporabo trajnostnih načinov prevoza in zmanjšuje emisije CO2.

Za širjenje te dobre prakse po Evropi je bila vzpostavljena mreža igre Prometna kača, ki jo trenutno sestavljajo nacionalne kontaktne točke (NKT) v osemnajstih evropskih državah. Njen glavni namen je izvajanje kampanje, okrepitev njenih učinkov ter širjenje rezultatov in izmenjava izkušenj med udeleženci.

Dostopnost
Better Tag Cloud