Prva zaposlitev

 Projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja« je v marcu 2016 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se mladim, do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V projekt se lahko vključijo vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi, šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V projekt se je vključila tudi naša šola in s 1. 4. 2016 zaposlila tri učitelje začetnike: Špelo Bračko (prof. biologije in matematike),Zalo Hojnik (mag. prof. razrednega pouka) in Grega Mirta (prof. športne vzgoje).Vključeni so vneposredno vzgojno izobraževalno delo, samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki. Projekt traja do 30. 11. 2016.

V novembru 2016 smo se spet prijavili na projekt “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja” in tako smo s 1. 12. 2016 zaposlili dva učitelja začetnika: Martino Škorjanc (prof. matematike in biologije) ter Alena Gomilška (prof. angleščine in nemščine).

Dostopnost
Better Tag Cloud