Rastem s knjigo 2023/2024

“Rastem s knjigo” je vsakoletni nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim   skušamo sedmošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V okviru tega projekta bomo izpeljali obisk sedmošolcev v Mariborski knjižnici (enota Pionirska knjižnica Rotovž) in sicer v okviru dneva dejavnosti v mesecu oktobru. Program samega projekta se izvede na obisku skupaj s knjižničarji Mariborske knjižnice, kjer  učencem 7. razreda v okviru knjižnično-informacijskega opismenjevanja predstavijo splošno knjižnico (zbirko, njeno delovanje, pestro ponudbo…). Učenci v okviru projekta prejmejo tudi knjižno darilo. V tem šolskem letu bo to knjiga z naslovom Modri otok avtorice Irene Androjna.

Koordinatorka: Jožica Korpar

Dostopnost
Better Tag Cloud