V torek, 1. septembra, se boste učenci od 8.15 do 8.20 zbirali na dogovorjenih mestih, kjer vas bodo pričakali razredniki in sorazredniki. Prosimo, da spoštujete varno razdaljo.

 • učenci 2. in 3. razreda se zberete pred glavnim vhodom v šolo,
 • učenci 4. in 5. razreda se zberete pred nasprotnim vhodom v šolo-pri peskovniku in igralih,
 • učenci 6. razreda se zberete pred vhodom v telovadnico – pri kolesarnici,
 • učenci 7. razreda se zberete na košarkarskem igrišču,
 • učenci 8. razreda se zberete na nogometnem igrišču,
 • učenci 9. razreda se zberete pri fitnesu na prostem.

Ostale pomembne informacije glede prvega šolskega dne najdete med objavami na naši spletni strani šole Prvi šolski dan

Prosimo vas, da preberete »Obvestilo staršem pred začetkom šolskega leta«, ki nam ga je posredovalo MIZŠ v skladu s priporočili NIJZ.

NOVO ŠOLSKO LETO 2020-2021 PRIČENJAMO PO VELJAVNEM MODELU B-OŠ

This image has an empty alt attribute; its file name is modeli_in_priporocila-–-Google-Chrome-1-1024x594.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is modeli_in_priporocila-1–-Google-Chrome-1024x413.jpg

Model B določa način dela v novem šolskem letu, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu tako kot v običajnih šolskih letih. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Pri tem vas obveščamo, da se dosledno držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja:

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci – starši se morate držati tega pomembnega dogovora.
 • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim.
 • Vsi učenci vstopajo v šolo v maskah (naprošamo vas, da maske učenci prinesejo od doma) prav tako uporabljajo maske vsi zaposleni. Enako velja za vse ostale goste, ki vstopijo le ob predhodni najavi oziroma predhodnem dogovoru pri delavcih zavoda in v tajništvu šole, v skladu s priporočili NIJZ.
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence med poukom ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO, oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek video-povezav. Izjemoma lahko govorilne ure/roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O vsem vas bomo sproti obveščali.
 • 1. septembra ob 9.00 in 10.00 bomo imeli prvi šolski dan za prvošolce, kjer bodo prisotni tudi starši. Prosimo vas, da je po možnosti prisoten le en starš. Zagotovili bomo varnostno razdaljo. Ne pozabite na maske.
 • Prevozi v šolo so po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani šole. Pri prevozu s šolskimi avtobusi morate učenci upoštevati osnovna priporočila NIJZ (razkuževanje rok, obvezna uporaba zaščitnih mask). Še vedno vas prosimo, da če je možno, naj učenci, ki so bližje šoli, pridejo v šolo peš ali s kolesom. Nova kolesarnica je bila v pomladnih mesecih povsem polna.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali na prostem.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali v največji meri v šoli ali okolici šole.
 • Ker lani nismo mogli izvesti kolesarskih izpitov v 5. razredih, bomo to izpeljali v mesecu septembru, da se bodo učenci lahko v lepem vremenu v šolo vozili s kolesom.

Potrudili se bomo izpeljati zasnovan in načrtovan program v celoti.

Prilagamo Protokol in predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ FLV Slivnica pri Mariboru. Prosimo, da ga preberete.

Verjamem, da nam bo ob spoštovanju varnostnih ukrepov in predpisov otrok, zaposlenih in staršev, to tudi uspelo. Potrudimo se vsi in zagotovo bomo šolsko leto dobro pričeli in ga tudi dobro zaključili.

S spoštovanjem

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud