Simbioza skupnost

Simbioza skupnost je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Projekt Simbioza Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in srednje šole. Projektu se sedaj lahko priključijo tudi vrtci, knjižnice, društva, domovi za starejše občane in ostale organizacije, ki lahko v lokalnem okolju izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti. Simbioza med generacijami – sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in partnerskega odnosa med generacijami – je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja, ki ga ne smemo in ne moremo več prepuščati naključju. Razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti ne le v ekonomskem smislu pač pa predvsem v medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot. V okviru projekta bomo v tekočem šolskem letu  izvedli 30 ur medgeneracijskih aktivnosti povezanih s področjem informacijsko komunikacijskih tehnologij (učenje računalništva, rabe pametnih telefonov), športom, kulturo, učenjem ročnih spretnosti in koristnim preživljanjem prostega časa ob druženju, ki omogoča spoznavanje novih dimenzij.

Dostopnost
Better Tag Cloud