Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj

Je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja.

Društvo izvaja projekte na  različnih področjih trajnostnega razvoja:  varnostnem, okoljskem, medgeneracijskem in socialnem.

Društvo razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja različnim generacijam.

Tudi v  tem šolskem letu bomo skozi projekte Društva Sobivanje, poskusili še bolj približati otrokom, varnost v prometu,  prijateljstvo med seboj in sodelovanje med generacijami. Tako bomo v sklopu Društva Sobivanja  izpeljali projekte: Varno v šolo in vrtec, Ti meni danes, jaz tebi jutri in Spodbujamo prijateljstvo.

Koordinatorka: Zlatka Bravar

Dostopnost
Better Tag Cloud