Šolski plesni festival

Šolska športna tekmovanja so pomemben in nepogrešljiv del šolske športne vzgoje in so nadgradnja dela pri rednem pouku. Projekt Šolski plesni festival poteka v sodelovanju Zavoda za šport RS Planica, Ministrstva za šolstvo in šport ter Plesne zveze Slovenije. Namenjen je vsem učencem na šoli, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. S tem želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, približati celotni populaciji mladih. V projekt smo vključeni že nekaj let.

Učenci tekmujejo v treh starostnih kategorijah (1. – 3. razred, 3. – 6. razred, 7. – 9. razred), v treh plesnih zvrsteh: hip-hop, pop in latino, lahko pa se bodo naučili tudi nekaj plesov v paru, kot so počasni valček, swing, cha-cha idr. Učenci prvega triletja se bodo udeležili šolskega tekmovanja, kjer bodo prejeli bronasta priznanja, učenci drugega triletja se bodo udeležili področnega tekmovanja, kjer bodo prejeli srebrna priznanja, učenci tretjega triletja pa se lahko uvrstijo tudi na državno tekmovanje, če na področnem tekmovanju dosežejo dobre rezultate.
Koreografije različnih plesnih zvrsti se bodo učenci naučili pri plesnem krožku, ki na šoli poteka v obliki interesnih dejavnosti.

Koordinatorki: Barbara Bezjak, Anja Sorko

Dostopnost
Better Tag Cloud