Model C-OŠ

Aktiviranje modela določi Vlada RS oziroma ministrica pristojna za izobraževanje.

V okviru tega modela poteka pouk v šoli od 26. januarja 2021, za učence od 1. do vključno 3. razreda. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo.  

V primeru izboljšanja epidemiološke slike se bodo postopoma v šolo vrnili učenci ostalih razredov.

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno skupaj, oziroma preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih morajo dobro poznati in udejanjati v praksi  vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu:

Potrebno je:

  • upoštevati splošne higienske ukrepe,
  • upoštevati zdravstvene omejitve,
  • spremljati zdravstveno stanje,
  • zmanjševati stike med osebami,
  • uporabljati osebno varovalno opremo.

Natančnejša navodila so priložena v spodnjem dokumentu.

Dostopnost
Better Tag Cloud