V četrtek in petek (10. in 11. 3. 2022) smo izvedli športni dan za učence 7.-9. razreda in preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda v Rušah. Učenci so uživali v vodnih športih, fitnesu in keglanju. Pohvaliti moramo njihovo obnašanje, ki so ga zaznali tudi delavci v športnem parku Ruše.

Aktiv športa

Dostopnost
Better Tag Cloud