Za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati vlogo do konca meseca septembra. Vlogo je mogoče dobiti pri pedagoginji Simoni Sel.

Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.

Pravilniki in obrazci so dostopni na povezavi: http://www.osflv.si/statusi/.

Pripravila: Simona Sel

Dostopnost
Better Tag Cloud