Svet staršev

SKLEPI 1. seje SS OS FLV
SKLEPI 2. seje SS OS FLV

SVET STARŠEV sestavljajo po eden predstavnik vsakega oddelka šole in vsake skupine vrtca.

Predsednica sveta staršev je Martina Belšak, njen namestnik pa Jurij Rogl.

Predstavniki oddelkov šole 2018/19:

Razred Predstavnik
1.a Tanja Botić
1.b Jasna Zagorec Praznik

2.a

Melita Frangež Strnad

2.b

Aljaž Križanič

3.a

Anja Auda

3.b

Bernarda Leber Bedrač

4.a

Jasmina Bračko

4.b

Sabina Banjić Goljat

5.a

Mitja Praštalo

5.b

Jurij Rogl

6.a

Katja Šumandl

6.b

Aleksander Jakolič

7.a

Bernarda Leitinger

7.b

Jasmina Horvat

8.a

Mojca Šeruga

8.b

Martina Belšak

9.a

Mateja Benotič

9.b

Vera Žiger

Predstavniki skupin vrtca:

Skupina

Predstavnik

Bibe

Marko Žunec

Čebelice

Tanja Hanželič

Metulji

Polonca Kužner

Pikapolonice

Karmen Podveršnik

Sovice

Jasmina Vrh

Polžki

Natalija Kosič

Žabice

Gregor Komauer

Poslovnik Sveta staršev

Dostopnost
Better Tag Cloud