Tečaj nemščine

Tečaj nemščine se izvaja kot razširjen program v času podaljšanega bivanja. Nemščina poteka v vseh oddelkih OPB, in sicer 2-krat tedensko. Izvaja jo prof. nemščine Manja Božnik.

Dostopnost
Better Tag Cloud