Tečaji tujih jezikov

Na šoli poteka tečajna oblika poučevanja nemščine, ki jo izvaja učiteljica Manja Božnik.
Učenci 1., 2., 3., 4., 5.  in 6. razreda obiskujejo nemščino dva krat tedensko po pouku.
Učenje nemščine v prvem in drugem triletju je zasnovano tako, da se učenci učijo jezika s posnemanjem, z vsemi čutili in v povezavi z drugimi predmeti. Jezika se učijo s pomočjo pesmic, lutk, iger. Učiteljica v delo uvaja veliko gibalnih aktivnostih in ročnih spretnosti.

Dostopnost
Better Tag Cloud