V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto en teden ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. V letošnjem letu se je Teden umetnosti v šoli zaradi izrednih razmer iz meseca maja prestavil na začetek oktobra. Svetovna organizacija v okviru »Arts Education Week« spodbuja mlade k sobivanju z umetnostjo, razumevanju tradicionalnih in sodobnih kulturnih praks ter iskanju lastnega umetniškega izraza. Umetnost je tista, ki neposredno nagovarja mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni ter psihomotorični razvoj. Prav zato si v slovenskem šolskem prostoru  ne znamo predstavljati pouka brez umetnosti. Tednu umetnosti smo se z veseljem pridružili tudi na naši šoli. Prvošolci so v tednu umetnosti uživali v družbi MAČKA MURIJA in njegovih mačjih prijateljev. Učilnico so za en dan spremenili v mačje mesto in uživali v mačji knjižnici, mačji šoli, mačji krčmi, mačji slaščičarni… Njihova ušesa je pobožala Neca Falk v legendarnih pesmih o mačku Muriju. Učenci drugih razredov so izdelali spomin za prvošolce. Sodobne likovne prakse in trenutna družbena situacija so vplivale na delo učenk devetih razredov pri izbirnem predmetu LS3.  Učenci sedmih razredov pa so se pri izbirnem predmetu LS1 lotil izdelave stenske slike oz. murala.

Mentorice: učiteljice razredne stopnje in učiteljica LUM

Dostopnost
Better Tag Cloud