Trajnostna mobilnost

Vključili smo se v projekt Trajnostne mobilnosti, katerega osnovni namen je ozavestiti učenke in učence osnovne šole o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Ob pomoči kokoške Rozi bodo aktivno sodelovali vsi oddelki naše šole.

Odbobje izvajanja: teden otroka, od 5. 10. do 9. 10. 2020.

Cilj: povečati delež aktivnih prihodov v šolo

Namen: učencem približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad

Dostopnost
Better Tag Cloud