Učilnica v naravi

V šolskem letu 2018/19 smo se lotili ureditve Učilnice v naravi, pri naši osnovni šoli. Zasadili smo jedilni in sadni vrt, posadili nova drevesa, v prostor bomo umestili tudi uporabno urbano opremo (klopi, mize, pitnik, leseno pergolo).

Glavni namen ureditve je preoblikovati obstoječi prostor v Učilnico na prostem, ki je namenjen spodbujanju otrok k odgovornemu odnosu do narave in hrane, spoznavanju osnovnih zakonitosti narave in naravnih procesov, spoznavanju osnovnih procesov samooskrbe in zaznavanju okolice z vsemi čutili.

Ureditve omogočajo spoznavanje in raziskovanje trajnostnih pristopov, s poudarkom na pridelavi hrane, spoznavanju pomena biodiverzitete, krožnega gospodarstva in ponovne rabe obnovljivih virov (prst, voda, biomasa). Ureditve temeljijo na uporabi preprostih materialov in cenovno dostopnejših rešitvah, ki jih bomo predstavniki šole in učenci izvajali v okviru raznolikih šolskih in obšolskih dejavnosti ter v sodelovanju s starši in lokalno
skupnostjo.

Učilnico ste nam pomagali urediti s prispevki in donacijami na DOBRODELNI PRIREDITVI, ki je bila 25. marca 2019, ter drugimi … Hvala za Vaš prispevek.

DOBRO JE TISTO KAR ZDRUŽUJE-utrinki iz dobrodelne prireditve

 

GALERIJA

Čutna pot

 

Grede

 

Grmovnice

 

Sadno drevje

 

Urejanje Slovenije

Dostopnost
Better Tag Cloud