Spoštovani starši/skrbniki in učenci,

že pet tednov je minilo, odkar ste učenci zapustili šolsko zgradbo. In z včerajšnjim dnem smo stopili v peti teden izobraževanja na daljavo. Žal vam v tem trenutku ne morem postreči s kakim uporabnim podatkom o tem, kdaj se v šolske klopi vrnemo, lahko pa rečem, da s skupnimi močmi, s sodelovanjem, razumevanjem, potrpežljivostjo in požrtvovalnostjo izobraževanje na daljavo uspešno izvajamo.

Velika večina učencev dela zelo zavzeto, nekateri so se dela lotili z rezervo. Učence, ki niso dovolj samostojni, je bilo treba motivirati za sodelovanje, učiti organizacije časa in prostora za učenje. Delavci šole smo se morali sami zelo veliko naučiti, istočasno pa znanje posredovati učencem. Bili smo med prvimi, ki smo vzpostavili z učenci stik preko videokonferenc, z učenci od 6.-9. razreda to počnemo dnevno. V nekaterih družinah ste uživali v novih izzivih in vsi skupaj odkrivali svoje potenciale, nekaterim je pouk na daljavo predstavljal dodatno breme, nekaterim pa nerešljiv problem. Uspeli smo navezati individualni stik prav z vsemi učenci, tudi tistimi, ki so imeli tehnične in organizacijske težave. Poskušali smo čimbolj zmanjšati razlike, ki so se pojavile med učenci. Nismo jih uspeli odpraviti, jih pa skušamo čimbolj omiliti.

Vse kar delamo, delamo premišljeno in v korist učencev. Ostanimo v dobri kondiciji, upoštevajmo priporočila in ukrepe, da se kmalu spet zdravi srečamo v šolskih klopeh. Staršem, učencem in vsem strokovnim delavcem se zahvaljujem za dobro opravljeno delo. Še naprej vas prosim za pomoč in trud, da se ta zaustavitev običajnega šolskega ritma, ne bi nikomur dolgoročno poznala in da bomo, na kakršenkoli način že, šolsko leto uspešno zaključili.

Do zaključka šolskega leta je še zgolj slabih osem tednov, in v tem času nas čaka kar nekaj izzivov. V pomoč so nam navodila, ki so jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki vam jih v nadaljevanju predstavljam.

Ocenjevanje znanja učencev:

  • v drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat;
  • v času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje lahko izvaja tudi individualno;
  • pri ocenjevanju lahko učitelj uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin;
  • učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja.

Pred ocenjevanjem znanja bodo učitelji učencem predstaviti kriterije in oblike ocenjevanja. Dali bodo tudi navodila, kako naj se učenec na ocenjevanje pripravi.

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija. Če imate vprašanje okoli vpisa, vas prosim, da pišete naši svetovalni delavki na simona.sel@guest.arnes.si.

Na MIZŠ poudarjajo, da ves čas budno spremljajo stanje epidemije in njen vpliv na možnost ponovnega odprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov. Pozorni so na vse prakse in predvsem učinke odprtja ustanov v tujini, posebej na Danskem, Nemčiji in v Avstriji. Vrtce in šole se bodo lahko odprli takoj, ko bo podana ocena, da je to zadosti varno za otroke, učence, učitelje, vzgojitelje in vse druge udeležence vzgoje in izobraževanja.

Sveža informacija, da se šole v Avstriji odpirajo predvidoma s 15. majem, nas navdaja z upanjem.

Želim vam, da lepo preživite teden in prihajajoče prvomajske počitnice.

 

Lep pozdrav

Franc Gosak, ravnatelj

 

Dostopnost
Better Tag Cloud