Zdrav življenjski slog

Na OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica smo z marcem 2016 začeli z izvajanjem programa ”Zdrav življenjski slog 2015-2017”, katerega je razpisal Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ. Vključevanje otrok v program je prostovoljno in brezplačno. Izvaja ga prof. šortne vzgoje Dean Bon.
Dostopnost
Better Tag Cloud