Zdrava šola

življenja tam, kjer ljudje živijo,

se imajo radi, se igrajo in delajo.

(Ottawe)

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

Na tisoče ur, ki jih otroci med šolanjem preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih. Tako se je izoblikovala tudi zamisel o konceptu promocije zdravja v šolskem okolju-Evropska mreža zdravih šol (ENHPS).

Slovenija je bila leta 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami med prvimi državami, ki so pristopile k ENHPS (Evropski mreži zdravih šol). Od vsega začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Leta 1998 (2. krog) se ji je priključilo še dodatnih 118 šol (skupaj 130 ustanov). S širitvijo v šolskem letu 2008/09 (3. krog) se ji je pridružilo še 147 novih članic in tako deluje v Sloveniji že 268 ustanov, kar predstavlja 43% vseh slovenskih osnovnih, srednjih šol in dijaških domov ter 47% vseh osnovnih šol.

Naša šola je tudi v letošnjem šolskem letu vključena v Slovensko mrežo zdravih šol. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.

V mednarodni projekt Zdrava šola so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. V šoli izvajamo različne dejavnosti za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa, skrbeli bomo za oralno zdravje z rednimi pregledi in umivanjem zob, za prometno varnost in varno kolesarjenje, še posebno skrb pa bomo posvetili kvalitetnim medsebojnim odnosom, nenasilni komunikaciji in gibanju.

Kot zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

12 CILJEV EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL:

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Koordinatorka: Barbara Strelec

Dostopnost
Better Tag Cloud