V šolskem letu 2021/22 je Turistična zveza Slovenije razpisala 36. državni festival Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega festivala je Voda – vodni turizem. Učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja so o vodi in vodnih virih v domačem kraju razmišljali v nalogi z naslovom Ob igrišču pitnik stoji.

V nalogi so se učenci osredotočili predvsem na vir sveže pitne vode, ki je po aktivnem druženju z vrstniki na šolskih igriščih najbolj zaželen. Poudarili so, da je voda tesno povezana s športom, saj je po aktivnosti potrebno nadomestiti izgubo le-te v telesu.  Te pa zagotovo ne dobijo v ustekleničeni vodi, niti ne iz bidona, ki ga prinesejo s seboj, saj je voda pogosto pregreta in posledično manj okusna. Zaradi blagodejnih učinkov sveže vode so si učenci v nalogi zadali cilj postavitev pitnika ob šolskem igrišču.

Ob igrišču pitnik stoji

Ob igrišču pitnik stoji,

na njem se Nik osveži

Ko pritisne na gumb in voda šumlja,

srce mu veselo igra, igra.

Le teci mi voda lepo,

iz pitnika sveža glasno.

Ko fant se odžeja in vodo dobi,

že na igrišču veselo nori, nori.

Če pitnik bi ne deloval,

bi fant s prijatelji žaloval

in dekleta bi jokala, tožila glasno,

kako je brez vode hudo, hudo.

mentorica Simona Sabati

Dostopnost
Better Tag Cloud