V ponedeljek, 22. 2. 2021, pouk za vse učence v šoli

Spoštovani starši/skrbniki,

že dolgo smo upali, da vam bomo lahko napisali današnje sporočilo. V ponedeljek, 22. februarja 2021, se vračamo v šolo vsi učenci in zaposleni J

V nadaljevanju posredujem nekaj pomembnih informacij:

 • V šolo naj pridejo samo popolnoma zdravi učenci.
 • Pouk bo potekal po urniku kot pred začetkom pouka na daljavo (tako kot je objavljen v e-asistentu).
 • Pouk se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učitelji posameznih predmetov.
 • V matičnih učilnicah učenci ne potrebujejo zaščitni mask, medtem ko pa jih nujno potrebujejo za vstop v šolo in v vseh skupnih prostorih.
 • Pri šolskih prevozih veljajo določeni ukrepi (obvezna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje …). Če lahko, pripeljite svoje otroke v šolo z lastnim prevozom, ali pa naj otroci pridejo peš … Tako omogočimo prevoz tistim, ki druge možnosti nimajo. Prosim vas za strpnost in razumevanje v iskanju najboljših možnih rešitev.
 • Vozni red šolskih prevozov je enak kot pred poukom na daljavo in je objavljen na šolski spletni strani.
 • V šolo učenci vstopajo posamično ob skrbi za primerno varnostno razdaljo.
 • Pri vhodu bodo učence pričakale dežurne osebe ter jih usmerile do matične učilnice.
 • Učenci od 1. do 5. razreda vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, vsi ostali pri vhodu pri telovadnici.
 • Starejši učenci odhajajo iz šole domov takoj po pouku. Učenci uporabijo isti vhod/izhod kot ob prihodu v šolo.
 • Starši, ki prihajate po otroke, najavite prihod po otroka dežurni osebi pri vhodu in počakate na prihod vašega otroka pred vhodom. V šolo starši ne vstopajte. Prosimo, da tudi zunaj upoštevate varno razdaljo oziroma uporabite zaščitno masko.
 • Pomembno je, da upoštevamo vsa priporočila NIJZ, posebno pozornost pa namenimo splošnim higienskim ukrepom. Prosim vas, da se s svojimi otroki glede tega še posebej pogovorite.
 • Prvo šolsko uro bodo učenci preživeli v družbi razrednikov, ki jim bodo posredovali vse potrebne informacije.

S ponosom ugotavljamo, da smo uspešno prestali (vsaj zaenkrat) to težko preizkušnjo. Brez izjemne pripravljenosti in strpnosti vas, dragi starši, nam ne bi uspelo.

Želimo vam prijeten vikend, Kolektiv OŠ FLV Slivnica in Franc Gosak, ravnatelj

Splošni higienski načrt za preprečevanje širjenja sars-cov-2 in protokoli za izvajanje pouka v času covid-19

Model C-OŠ

Aktiviranje modela določi Vlada RS oziroma ministrica pristojna za izobraževanje.

V okviru tega modela poteka pouk v šoli od 26. januarja 2021, za učence od 1. do vključno 3. razreda. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo.  

V primeru izboljšanja epidemiološke slike se bodo postopoma v šolo vrnili učenci ostalih razredov.

Najpomembnejša pot prenosa korona virusa je preko izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno skupaj, oziroma preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih morajo dobro poznati in udejanjati v praksi  vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu:

Potrebno je:

 • upoštevati splošne higienske ukrepe,
 • upoštevati zdravstvene omejitve,
 • spremljati zdravstveno stanje,
 • zmanjševati stike med osebami,
 • uporabljati osebno varovalno opremo.

Natančnejša navodila so priložena v spodnjem dokumentu.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa od 16. 11. 2020

Spoštovani starši/skrbniki,

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

V veliki večini naši učenci zelo dobro sodelujejo v video konferencah in delajo samostojno v spletnih učilnicah. Za dobro motivacijo in sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Je pa pred nami velik izziv. Z nadaljevanjem pouka na daljavo obstaja verjetnost, da bo zagnanost za delo pri kom pričela upadati, zato vas prosimo, dragi starši, da ste pozorni in potrpežljivi. Mi se bomo trudili še naprej in vse napore vlagali v čim večjo učno in miselno aktivnost naših učencev. 

Želimo vam lep vikend. Pazimo nase in na vse okrog nas.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost
Better Tag Cloud